Jäsenmaksu

Partion jäsenmaksu peritään kalenterivuosittain. Jäsenmaksun maksamalla saa oikeuden osallistua Auran Tyttöjen, Lounais-Suomen partiopiirin ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n järjestämään toimintaan.

Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille. Jäsenmaksuvapautuksella halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota.

Jäsenmaksuvapautusta anotaan piirin sivuilta, jonka voi tulostaa ja täyttää käsin tai täyttää nettilomakkeella ja tulostaa sen jälkeen. Lomakkeita saa myös Turun tai Porin partiotoimistoista. Kaikki anomukset toimitetaan piiriin toiminnanjohtajalle. Jäsenmaksusta vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee kuitenkin anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää.

Jäsenmaksuvapautus, tulostettava (pdf)

Jäsenmaksuvapautus, täytettävä (doc)

Jäsenrekisteri

Kuksa on Suomen Partiolaisten jäsenrekisteri, jonka kautta ilmoittaudutaan myös retkille ja leireille. Pidäthän huolen, että Kuksassa on aina ajantasaiset yhteystiedot.

Ilmoittaudu lippukuntaan Kuksassa.

RETKI- JA LEIRIMAKSUT

Viikonloppuretken hinta on noin 30 euroa.

Tavoitteenamme on tarjota kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa partiota taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Auran Tyttöjen tku ry:ltä, voi hakea avustusta retki- ja leirimaksuihin taloudellisin ja sosiaalisin perustein.  Anomus tulee toimittaa ennen tapahtumaa lähimmälle johtajalle tai lähettää Tuki ry:lle, maarit.helin@gmail.com. Tuki ry käsittelee tiedot henkilökohtaisesti.

Pääset avustuslomakkeeseen tästä.