Historia

Lippukuntamme perustettiin huhtikuussa 1917. Auran Tytöt on siten Turun vanhin suomenkielinen tyttölippukunta. Aluksi lippukunnan nimi oli Tapiolan Tytöt. Auran Tytöt irtaantui siitä omaksi lippukunnakseen kaksi vuotta myöhemmin 1919. Ensimmäinen oma lippu hankittiin vuonna 1922 ja se oli käytössä aina vuoteen 1992 asti, jolloin lippu uudistettiin yksinkertaisempaan, nykyisin käytössä olevaan muotoonsa. Vuonna 1920 Auran Tytöt liittyi Suomen partioliittoon, joka oli yhteinen tyttö- ja poikalippukunnille.

Ensimmäisinä vuosikymmeninä toiminta oli lähinnä kerholuonteista. Lippukunnan eri ryhmät kokoontuivat partiolaisten kodeissa sekä Turun Suomalaisella Yhteiskoululla. Partiotoiminta olikin aluksi tiiviisti sidoksissa kouluun, sillä vartionjohtajina toimivat vanhemmat oppilaat. Kokousten lisäksi vartiot kävivät retkillä ja osallistuivat kesäisin leirille.

Vuonna 1934 lippukunta rekisteröityi yhdistykseksi. 1930-luvulla Auran Tytöt avustivat köyhiä perheitä ja osallistuivat mm. Punaisen Ristin keräyksiin sekä kävivät piirin hiihtokilpailuissa.

Sodan aikana 40-luvulla säännöllinen partiotoiminta keskeytyi useamman kerran, kun koulut ajoittain suljettiin ja lapset lähetettiin maaseudulle. Vartiot jatkoivat kuitenkin yhteydenpitoa esimerkiksi ketjukirjein. Lasten ollessa kaupungissa lippukuntalaiset lähettivät rintamalle paketteja, jotka sisälsivät esimerkiksi tupakkaa, kirjepaperia ja leivonnaisia.

Jäsenmäärämme oli huipussaan 50-luvulla, jolloin lippukunnassa oli yli 150 partiotyttöä. Tuolloin Auran Tytöissä toimi myös alajaosto, jonka oli myöhemmin tarkoitus irtaantua omaksi lippukunnakseen. Ensimmäisen pelkästään lippukunnan omiin tarkoituksiin varatun kokoustilan saimme vuonna 1959 Uudenmaankadulta.

Alkuun me Auran Tytöt pukeuduimme maapartiolaisten ruskeaan paitaan. Kiinnostus merenkäyntiin lippukunnassamme heräsi 60-luvulla vaeltajaryhmissä. Näiden muodostama vesitarpojaryhmä tartutti innostuksen muihinkin ja vuonna 1962 meistä tuli meripartiolippukunta. Tuolloin emme vielä omistaneet omaa alusta, joten purjehduksia tehtiin johtajien veneillä sekä 70-luvulta alkaen myös Kupittaan Henrikin Poikien vanhalla kaljaasilla, Henrikalla. Lippukunnan omana purjehduskalustona palveli pitkään optimistijolla. Helmikuussa 1968 kolo siirtyi jälleen, tällä kertaa Aurajoen rantaan vanhalle musiikkiopistolle.

70-luvulla osallistuttiin piirin kursseille ja partiotaitokilpailuihin. Lisäksi harjoitettiin hyväntekeväisyyttä erilaisilla palvelutempauksilla. Vuosina 1970–1976 osallistuimme Hennalan meripelastusradioaseman päivystykseen. Vuonna 1978 alettiin julkaista säännöllisesti koko lippukunnan yhteistä lehteä. Tätä ennen lehtiä oli tehty lähinnä vartioiden kesken. Nykyään lehtemme Ruoriapila ilmestyy kaksi kertaa vuodessa: partiomarssiin ja joulujuhlaan.

Muutimme Ratapihankadulle nykyisten tilojen naapuriin 80-luvun alussa. Jouluna 1985 lippukunta osti ensimmäisen oman koulutusaluksensa, joka kastettiin s/y Aurantytöksi. Se palveli ahkerasti aina vuoteen 1990 asti. Seuraavan kesän vietimme ilman omaa venettä, mutta 25.5.1992 kastettiin käyttöön nykyinen aluksemme, s/y Aurantyttö, joka on tyypiltään Finnfire 33. Alkuun purjehdukset olivat pääasiassa viikonlopun mittaisia vierailuja lähisaaristoon, mutta myöhemmin on purjehdittu aina Hollantiin asti.

Kesäisin Auran Tytöt järjestetävät koko lippukunnan kesäleirin taikka osallistuvat piirin tai Suomen Partiolaisten suurleireille. Lisäksi järjestetään noin viikon mittaisia matkapurjehduksia sekä lyhyempiä viikonloppupurjehduksia. Loka-marraskuussa pidetään koko lippukunnan yhteinen syysretki. Lisäksi venekunnat ja laumat käyvät omilla retkillään.

Lippukuntamme apuna on toiminut vuodesta 1993 Auran Tyttöjen vanhemmista koostuva Tuki ry. Lounais-Suomen Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten toimintaan osallistumme leirien lisäksi aktiivisesti muun muassa jaostojen, kurssien ja kilpailujen kautta.